“When I was your age they would say we can become cops, or criminals. Today, what I'm saying to you is this: when you're facing a loaded gun, what's the difference?”

Stockholm. Utåt sett en trygg stad med stort utbud och många möjligheter. För dig som växer upp på dess framsida finns det få fallgropar i vägen till att växa upp som vilken Svensson som helst. Välutbildad, medelrik, trygg och lycklig bakom en fasad av privata aktörer som tar hand om dina bekymmer. Din värld är omgärdad av skydd och ytterst är lagen, staten och ordningsmakten alltid på din sida. Du har inget att dölja. Din fasad är polerad och fläckfri. Men liksom alla välpolerade ytor har även Stockholm en baksida. Mellan två tunnelbanestationer går en osynlig linje som delar innerstad från ytterstad. En baksida där det inte spelar någon roll hur väl du presterar inom det kommunala utbildningssystemet eller huruvida du bryter mot lagen eller inte. De möjligheter som gäller inne i staden erbjuds på pappret här också, men är aldrig reellt tillgängliga och leder för dig ingenstans. På baksidan gäller helt andra regler och lagar än dem av regeringen anstiftade. Du är utelämnad till att själv försöka överleva i en oförlåtande miljö där det gäller att hålla sig väl med den lokala ordningen eller försvinna. De enda du verkligen kan förlita dig till är din familj och de vänner du ser som bröder och systrar. Ytterstadens oskrivna lagar styr dina steg och formar din framtid. Möjligheterna är inte många men så länge du har modet och viljan kommer du förhoppningsvis klara dig.

Tjuv och Polis är ett levande rollspel som handlar om ett Stockholm som delats i två. En berättelse om de aktörer som vill ha ett delat Stockholm och om de som kämpar för att skapa en stad som inkluderar alla. Även om kampen om staden ligger i spelets centrum är det de enskilda individerna som utgör lajvets kärna. Vad skiljer egentligen de människor åt som föds på de olika sidorna? Vad har de gemensamt? Vilka är stadens sanna beskyddare och vilka dess nemesis? Vad är viktigast, att följa lagen till varje paragraf, eller samarbeta över alla gränser för att i slutändan faktiskt värna om allas bästa? När helgar målen medlen? Stadens framtid är oviss och ligger i händerna på ett fåtal intet ont anande individer.

Tjuv och polis kommer att sättas upp under en helg i slutet av oktober 2012 i Stockholm för 40 - 50 deltagare där du som deltagare spelar en karaktär från antingen Tjuvarna eller Poliserna. Läs mer under flikarna ovan eller klicka på karaktärerna vid sidan om pappret för att läsa mer om varje grupp.